Mikrovibrācijas nepieciešams atšķirt no bojājoša faktora vibrācijām. Daudziem labi zināma vibrācijas slimība. Labi zināmas vibrācijas masāžas ierīces – tās var izmantot tikai veseli cilvēki un tikai neilgu laiku. Mikrovibrācija, kā parāda pētījumi, ne tikai nekaitē organismam, bet ir nepieciešams priekšnoteikums daudzšūnu organismu eksistēšanai. Dzīvei nepieciešamās mikrovibrācijas sauc par bioloģiskām.

Tab. 1. Bioloģiskās mikrovibrācijas atšķirības no vibrācijām

Veids Amplitūda, mm Frekvence, Hz
Vibrācija 0,1-10 0,1–100 000
Bioloģiskā mikrovibrācija 0,0001-0,05 0,1-10 000

Mikrovibrācija cilvēka organisma audos veidojas pat pie vienas muskuļa šūnas saraušanās. Miljardi muskuļu šūnu, organiski saraujoties, nodrošina audus ar nepieciešamo mikrovibrāciju. Muskuļu audi saraujoties izmanto uzkrāto bioķīmisko enerģiju, tādēļ mikrovibrācija organismā gandrīz vienmēr ir deficīts.
Vibroakustiskajos aparātos izmanto tikai drošus un cilvēka organismam dabīgus enerģijas līmeņus:

  • mikrovibrācijas amplitūda salīdzināma ar šūnu izmēriem;
  • iedarbības jauda nepārsniedz audu mikrovibrācijas jaudu pie maksimālas muskuļu spriedzes, mikrovibrācijas frekvence atrodas runas diapazona robežās, tas nozīmē, ka ir analoga tām mikrovibrācijām, kas rodas pie balss saišu uzbudinājuma dziedāšanas vai runāšanas procesā.

Mikrovibrācijai ir sava vēsture medicīnā

Jau Hipokrāta lakā medicīna novēroja pozitīvu dzīvnieku ietekmi uz cilvēka veselību. Jāšana ar zirgu bez sedliem, murrājoša kaķa noguldīšana uz sāpošo vietu, citi dzīvnieku izmantošanas veidi slimību ārstēšanai zināmi jau sen. Tajos laikos nebija skaidrs, ka pats svarīgākais atveseļošanās faktors ir mikrovibrācija, ko nodod ar dzīvnieka tiešu kontaktu ar cilvēku.

Mikrovibrācijas fona atklāšana

Medicīnā sen pazīstamas mikrovibrācijas, kas rodas muskuļu spriedzes rezultātā. “Muskuļi –perifēriskā sirds”, – rakstīja par šo parādību populārais zinātnieks N.Arinčins. Šīs zināšanas ir atveseļošanas un elpošanas vingrošanas pamatā.

XXI gadsimta sākumā veiktais atklājums liecina, ka daļa muskuļu šūnu saraujas 24 stundas diennaktī, tas nozīmē, ka pat miera stāvoklī veido mikrovibrācijas fonu.
Organisms izmanto mikrovibrācijas enerģiju sekojošiem mērķiem:
– limfodrenāžas no audiem stimulēšana uz limfvadu vārstu rēķina;
– asinsrites nodrošināšana, pateicoties vārstiem asinsvados;
– šūnu imūnsistēmas pārnešana caur audiem un atmirušo šūnu utilizācija;
– šūnu struktūras telpiskās reorganizācijas uzturēšana reģeneratīvajos procesos;
– cilmes šūnu ievadīšana no kaulu smadzenēm asinsritē.

Bioloģisko mikrovibrāciju deficīta rašanās

Zems mikrovibrāciju fons, īpaši miega laikā, pazemina imunitāti, kavē vitālo spēku un atjaunošanos un atveseļošanās procesus. Mikrovibrācijas deficīts var būt vispārējs vai lokāls. Pastāv dažādi sava mikrovibrāciju deficīta iemesli: enerģijas rezervju iztukšošanās šūnās vai problēmas ar nervu impulsu vadīšanu, piemēram, sakarā ar tūsku mugurkaula rajonā.

Bioloģiskās mikrovibrācijas rodas:
– pie muskuļu šūnu saraušanās;
– balss saišu vibrācijas laikā.

Visbiežāk novērojams skaņas (akustiskais) mikrovibrāciju deficīts (20-10 000 Hz). Iespējams tādēļ jaundzimušie tik skaļi kliedz. Muskuļaudi nodrošina ar mikrovibrācijām sevi un piegulošos orgānus. Tomēr, ja muskuļaudu šūnas tikušas novājinātas vai traucēta nervu vadāmība, rodas apburtais loks, no kura grūti izkļūt bez palīdzības no ārpuses.

Bioloģisko mikrovibrāciju deficīta kompensācija

Aparāti, kuri kompensē mikrovibrāciju deficītu cilvēka organismā, parādījās jau ilgi pirms cilvēka mikrovibrācijas fona atklāšanas un ieguva vibroakustisko aparātu nosaukumu. Šo aparātu mikrovibrācija iekļūst visos cilvēka orgānos un audos 10 centimetru dziļumā pateicoties speciāliem pārveidotājiem – vibrofoniem.

Vibroakustikas iedarbības process, kura darbības laikā tiek kompensēts bioloģisko mikrovibrāciju deficīts, tiek saukts par fonēšanu. Ja fonēšana tiek izmantota slimību ārstēšanai, mēs to nosaucam par vibroakustikas terapiju. Ja fonēšana tiek izmantota saslimšanu profilaksei, mēs to saucam par vibroakustisko masāžu.

Vibroakustisko aparātu konstrukciju aizsargā patents. Aparātus izgatavo zem tirdzniecības markas “Vitafon”, kas latīņu valodā simboliski nozīmē “dzīves skaņas”. Mikrovibrācija gandrīz nemaz neizplatās pa gaisu, tādēļ vibrofona aparāti konstruēti tādā veidā, lai tos var pielikt tieši uz ādas visās ķermeņa vietās. Pietiekošas mikrovibrācijas amplitūdas nodrošināšanai visā bioloģisko frekvenču spektrā, mikrovibrāciju frekvence aparātos pastāvīgi mainās.

Zinātniskās literatūras un publikaciju saraksts

1. Magdalena Stepien, Paweł Piatkowski. THE USE OF VIBROACOUSTIC THERAPY IN PATIENTS AFTER SURGICAL TREATMENT OF DUPUYTREN’S CONTRACTURE Fizioterapia Polska 2012; 4(4); Vol. 12, 355-362

2. Marta Woldanska-Okonska, Adam Lukasiak. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF VIBROACOUSTIC THERAPY TREATMENT OF PATIENTS WITH SO-CALLED “HEEL SPUR”. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2013; 1(6); Vol. 15, 77-87

3. Agnieszka Skopowska, Maciej Biernacki. THE INFLUENCE OF VIBROACOUSTIC THERAPY ON THE FUNCTIONAL STATUS OF PATIENTS WITH GONARTHROSIS. Reumatologia 2014; 52, 5: 292–298

4. Aleksander Sieron, Monika Mucha-Janota. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMBINED MAGNETOSTIMULATION AND VIBROACOUSTIC THERAPY TREATMENT IN LOW BACK PAIN AND RANGE OF MOTION OF THE LUMBAR SPINE IN PROFESSIONAL DRIVERS WITH LOW-BACK PAIN. Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med 2013; 3(4); Vol. 29, 187-196

5. Zbigniew Sliwinski, Marlena Drezewska. AN ASSESSMENT OF ANALGESTIC EFFECTS OF VIBROACOUSTIC THERAPY IN TREATING PAINS OF UMBOSACRAL SPINE IN OFFICE WORKERS. Fizioterapia polska 3/2013(13), 8-13

6. Romualda Mucha, Aleksander Sieron. COMPARISON OF EFFECTIVENESS OF THE ACOUSTIC WAVE THERAPY AND ION CYCLOTRON RESONANSE IN DEGENERATIVE VERTEBRAL FREED COLUMN DISEASE. Fizioterapia polska 3/2014(14), 8-11 Part1; Fizioterapia polska 4/2014(14), 6-13 Part2.

7. Федоров В.А., Ковеленов А.Ю., Логинов Г.Н. и др. Ресурсы организма – новый подход к выявлению причин возникновения заболеваний и методам их лечения / СПб: СпецЛит, 2012;

8. Исследование эффективности виброакустического метода лечения в комплексной терапии больных гиперплазией предстательной железы. Отчет о научно-исследовательской работе / СПб: ВМедА, 2004.

9. Исследование эффективности виброакустического метода терапии в лечении больных хроническим вирусными гепатитами/ СПб: ВМедА, 2003.

10. Исследование эффективности виброакустического метода терапии для профилактики осложненного течения гриппа и других ОРЗ/ СПб: ВМедА, 2005.

11. Влияние виброакустического воздействия на содержание холестерина в крови. Выборг, 2002 .

12. Влияние виброакустического воздействия на системную реакцию костного мозга”/СПБ: ЦНИРИ, 2003.

13. Виброакустика в медицине: Труды IV Международной конференции / СПб: Вита-Нова, 2006;

14. Виброакустика в медицине. Сборник докладов по виброакустической терапии. Под ред. проф. О.И. Ефанова / СПб: Вита-Нова, 2002;

15. Мarlena Drężewska, Aleksander Sieroń, Zbigniew Śliwiński. Оценка обезболивающего воздействия виброакустической терапии в лечении офисных работников с болями пояснично-крестцового отдела позвоночника // FizjoterapiaPolska. – 2013; 13 (3):

16. В.Радченко, д.м.н.,профессор, А. Куртов, к.м.н. и др. Микровибрационная энергетика и качество жизни: Врач №7/ 2014 г.

17. А. Ковеленов, д.м.н. и др. Фонирование в терапии больных гепатитом и патологией органов малого таза: Врач №10/ 2014 г.

18. В. Радченко, д.м.н., профессор, А. Ковеленов, д.м.н. и др. Показания к фонированию и эффективность в клинической практике: Врач №12/ 2014 г.

19. Ф. Рябчук, к.м.н. Фонирование в педиатрической практике: Врач №1/ 2015 г.