Skip to Content

Soma aparāta “Vitafon-T” uzglabāšanai

35,00 

Somai ir šādas priekšrocības:
• Ierīce vienmēr atrodas somā, pat lietošanas laikā (1).
• Strāvas padeves bloks ir pastāvīgi savienots ar ierīci (2), kas pasargā spraudsavienojumu no neuzmanīgas apiešanās.
• Somai ir atsevišķs nodalījums strāvas padeves bloka (3) glabāšanai, no kura to var viegli izņemt un arī viegli nolikt, neļaujot sapīties kabeļiem.
• Somā ir nostiprināts arī aizsargmaciņš vibrofoniem (4). Tajā var ērti ievietot vibrofonus uzglabāšanai un arī viegli izņemt.
• Soma nodrošina vienkāršu vibrofona vada (5) fiksāciju.


Сумка имеет следующие удобства:
• Аппарат постоянно находится в сумке, даже во время использования.
• Блок питания постоянно присоединен к аппарату, что защищает разъемное соединение от неосторожного обращения.
• В сумке предусмотрен отдельный отсек для хранения блок питания(3), из которого он легко достается и также легко укладывается, не давая проводам запутываться.
• Защитный чехол для виброфонов(4) также закрепляется в сумке. В него легко вставляются виброфоны на хранение и также легко вынимаются.
• В сумке предусмотрена простая фиксация шнура виброфона(5).

Apraksts/Описание

Soma aparāta “Vitafon-T” uzglabāšanai

Procedūru laikā ierīci var atstāt somā, kas palielina lietošanas ērtību. Pasargā ierīci no neuzmanīgas apiešanās un bojājumiem, piemēram, mājdzīvnieku radītiem bojājumiem, kas visbiežāk rodas uzglabāšanas laikā.

Сумка для хранения аппарата “Витафон-Т”

Для проведения процедур аппарат можно не вынимать из сумки, что повышает удобство пользования. Защищает аппарат от неосторожного обращения и повреждения, например, домашними животными, которое чаще всего возникает во время хранения.*Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš minētie atzinumi balstās uz individuālo pieredzi. Mēs nevaram garantēt tādus pašus rezultātus visiem Vitafon terapijas lietotājiem.